SET Index ปรับขึ้นทะลุ 1,700 จุด แพงหรือยัง (ตอนที่ 2 PBV Ratio และ Dividend yield)

106

SET Index ปรับขึ้นทะลุ 1,700 จุด แพงหรือยัง (ตอนที่ 2 PBV Ratio และ Dividend yield)

โดย สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

     SET Index ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังเคลื่อนไหว Sideways ในกรอบ 1,700 -1,730 จุด ซึ่งก็เป็นไปตามเครื่องมือในการวัดความถูกแพงของตลาดในตอนที่ 1 ซึ่งเราใช้ค่า PE เป็นเครื่องมือ และได้คำตอบว่า SET Index ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบเนื่องจาก ดัชนีที่ระดับ 1,700 จุด ในปัจจุบันซื้อขายบน Forward PE ที่ 15.7 เท่าซึ่งสูงกว่าค่า Forward PE เฉลี่ย +1SD ในอดีตที่ 15.4 เท่า บ่งชี้ให้เห็นว่า Upside ของดัชนีในปีนี้เริ่มตึงตัว หรือถ้าเราจะอธิบายในเชิงพื้นฐานก็คือ ดัชนีที่ปรับขึ้นกว่า 7.5% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาสะท้อนผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 3 ไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดัชนีในช่วงนี้จะเคลื่อนไหวผันผวนเนื่องจากนักลงทุนทยอยเทขายทำกำไรและ sell on fact ในหุ้นที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3 2560 ออกมาดีหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้

     เพื่อไม่ให้เสียเวลา เราจะมาใช้เครื่องมือที่ 2 ดูกันครับว่า SET ตอนนี้แพง หรือ ถูก โดยเครื่องมือที่ 2 ที่เราใช้ คือ PBV Ratio หรือราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ซึ่งวิธีนี้จะไม่อธิบายอะไรมากเพราะวิธีการเหมือนกับ PE Ratio ต่างกันแค่ PE เป็นการดูราคาเทียบกับกำไรต่อหุ้น ขณะที่ PBV เป็นการเทียบราคากับส่วนผู้ถือหุ้น จากรูปด้านล่าง จะเห็นว่าข้อมูลย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา SET จะมีค่า PBV เฉลี่ยที่ 1.8 เท่า ขณะที่ SET Index ที่ระดับ 1,687 จุด (ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) จะได้ค่า Forward PBV ที่ 2 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ยังต่ำกว่าระดับ +1SD ที่ 2.2 เท่า ดังนั้นวิธีนี้ให้คำตอบว่า SET Index ที่ระดับ 1,700 จุด ยังมี Upside ครับ

     จะเห็นว่า 2 เครื่องมือระหว่าง PE กับ PBV ให้คำตอบที่ขัดแย้งกัน ถ้างั้นลองไปหาแนวร่วมกันหน่อย โดยใช้เครื่องมือที่ 3 กันครับ คือดู Dividend yield หรือ อัตราผลตอบแทนของเงินปันผล ซึ่งความถูกแพงจะต่างจาก PE และ PBV โดย PE และ PBV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากๆ จะบอกสัญญาณว่า SET เริ่มแพง แต่ Dividend yield จะบอกว่า SET เริ่มแพงเมื่ออยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากๆ (SETยิ่งสูง Dividend yield ที่ได้จะยิ่งต่ำ) จากรูปด้านล่าง จะเห็นว่าข้อมูลย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะได้ Dividend yield เฉลี่ยที่ 3.7% ขณะ SET Index ณ ระดับปัจจุบันจะให้ Dividend yield ที่ 2.9% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งให้คำตอบว่า SET เริ่มแพงแล้ว แต่อย่าเพิ่งใจร้อนและตกใจไปครับ เพราะอย่างน้อยยังมากกว่าค่า –1SD ที่ 2.7% และที่สำคัญอย่าลืมว่าค่าที่เราได้มีหน่วยเป็น % นะครับ ลองคิดดูครับว่า SET จะต้องขึ้นไปถึงระดับไหนถึงจะทำให้ Dividend yield ที่ได้ลดไปถึง 2.7% ครับ  หากเราลองใส่สมการทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ SET น่าจะขึ้นไปถึง 1,800 จุด

     Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน