ASIMAR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562  มีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2561 อัตรา 0.10 บาท/หุ้น

43

นายประกิต ประทีปะเสน (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ  และนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  3 พฤษภาคม 2562 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา