#ตลท. (มิติหุ้น) เตือน ผู้ถือหุ้น RCI ศึกษาข้อมูลก่อนอนุมัติซื้อสินทรัพย์อย่างระเอียดก่อนวันประชุมผถห. ในวันที่ 22 เม.ย. นี้

5

#ตลท. (มิติหุ้น) เตือน ผู้ถือหุ้น RCI ศึกษาข้อมูลก่อนอนุมัติซื้อสินทรัพย์อย่างระเอียดก่อนวันประชุมผถห. ในวันที่ 22 เม.ย. นี้