CIMBT อัดแคมเปญปล่อยกู้บ้าน งัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยคงที่ หนุนสินเชื่อคงค้างแบบมีหลักประกันแตะ 9.4 หมื่นล.

7

CIMBT อัดแคมเปญปล่อยกู้บ้าน งัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยคงที่ หนุนสินเชื่อคงค้างแบบมีหลักประกันแตะ 9.4 หมื่นล.

มิติหุ้น – ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT โดยนางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย เปิดเผยว่า ธนาคารได้มีการออกโปรแกรมสินเชื่อบ้าน โดยได้เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 5 ปี เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการล็อกต้นทุนดอกเบี้ยในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งธนาคารเสนอโปรแกรมหลายแบบให้ลูกค้าเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละราย ประกอบด้วย

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.49% ต่อปี ปีที่ 6 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR -2% ต่อปี (% ต่อปี) (ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 7.875%) คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาที่ 5.30% ต่อปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 5 หมื่นบาทขึ้นไป สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR -2% ต่อปี (% ต่อปี) คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาที่ 5.30% ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 3 หมื่นบาทขึ้นไป

ขณะเดียวกัน สำหรับลูกค้าที่ยังมีความต้องการดอกเบี้ยต่ำที่ขึ้นลงตามภาวะตลาด ธนาคารมีโปรแกรมสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.99% ต่อปี และคิดเป็นดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่ 5.12% สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 5 หมื่นบาทขึ้นไป พร้อมกันนี้ ยังมี สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4 – 36 ดอกเบี้ย MRR-4.242% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-2% คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ 3.33% และดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่ 5.21% สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 3 หมื่นบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 4.49% ไว้ที่ 1 พันล้านบาท สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.66% ไว้ที่ 1 พันล้านบาท สินเชื่อบ้าน 0% 3 เดือน อีกราว 1 พันล้านบาท และสินเชื่อบ้านแลกเงิน 4.99% อยู่ที่ 1 พันล้านบาท และเมื่อรวมกับสินเชื่อบ้านประเภทอื่นๆ ซึ่งธนาคารมีโปรแกรมตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อมีหลักประกันที่เป็นสินเชื่อใหม่ในปีนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ยอดสินเชื่อคงค้างประเภทมีหลักประกันเติบโตเป็น 9.4 หมื่นล้านบาทภายในสิ้นปี 62 นี้

www.mitihoon.com