SCN เผย 11 เม.ย. ส่งมอบเมล์ NGV ครบ 489 พร้อมเดินหน้าชิงงานขสมก.ล็อตใหม่เพิ่ม

25

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. สแกน อินเตอร์ หรือ SCN โดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า  กลุ่มร่วมทำงาน ระหว่าง SCN และ CHO จากที่ได้รับสัญญาซื้อขายและจ้างซื้อซ่อมแซมบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  จํานวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO ขอแจ้งความคืบหน้าการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)

โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ดําเนินการส่งมอบครบตามสัญญาฯ จํานวน 489 คัน และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบตามสัญญาฯ ตามกําหนดเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อจัดเช่าของ ขสมก. ที่ต้องการรถเมล์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาให้บริการแก่ประชาชน ทั้งรถเมล์ไฮบริด รถเมล์ไฟฟ้า และรถเมล์ NGV ซึ่งมีแผนในโครงการแรก จำนวน 300 คัน และรถไฮบริด จำนวน 400 คัน หากได้รับการคัดเลือกจากการประมูลโครงการดังกล่าว จะทำให้ปีนี้บริษัทรับรู้รายได้อย่างท่วมท้นและเติบโตอย่างก้าวกระโดด

www.mitihoon.com