#RATCH (มิติหุ้น) เตรียมส่งแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP พื้นที่ภาคตะวันออก 2 กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ให้ กกพ.พิจารณาเร็วๆนี้ มั่นใจจ่ายไฟฟ้าทันตามกำหนดปี 67-68

16

#RATCH (มิติหุ้น) เตรียมส่งแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า IPP พื้นที่ภาคตะวันออก 2 กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ให้ กกพ.พิจารณาเร็วๆนี้ มั่นใจจ่ายไฟฟ้าทันตามกำหนดปี 67-68