NSI รวมพลังพันธมิตร เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ก้าวไกล ไปด้วยกัน”

13

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด NSI : 2019  Better Partner For Better Life  เพื่อประกาศวิสัยทัศน์แบรนด์ใหม่ NSI นำสินประกันภัย เน้นความเป็นพันธมิตรที่ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันให้กับลูกค้าและคู่ค้า (Better Partner Better Together) ซึ่งสร้างความประทับใจแก่พันธมิตรทั้งตัวแทนและนายหน้าที่ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งโดยทุกท่านเปี่ยมด้วยพลังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันกับ NSI

www.mitihoon.com