AGE เสริมความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จัดกิจกรรม Safety Day และปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง

15

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา จัดกิจกรรม “ Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง” ให้กับน้องๆนักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ต.แม่ลา อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้