Mr.Stock in Town : “PRM เจ้าแห่งท้องทะเล”

593

Mr.Stock in Town : “PRM เจ้าแห่งท้องทะเล” กับบมจ.พริมา มารีน (PRM) ที่มีกองเรือใหญ่ที่สุด พร้อมฟันฝ่าคลื่นลมอย่างแข็งแกร่ง และเดินหน้าเพิ่มศักยภาพกองเรือไม่หยุด แล่นฉิวขึ้นแถวหน้าเป็นผู้นำทุกน่านน้ำ!