วันเสาร์ 28 มกราคม 2023

นายเป๋าตุง

Set เล่นต่ำ 1600-1630

Set เล่นต่ำ 1600-1630 Technical focus S50h19 Tf60 mins ล่าสุดหลุดกรอบรับ ภาพเอียงขาย หลุมกรอบรับ ภาพระยะกลางเปลี่ยน โดยนายเป๋าตุง www.mitihoon.com

SET ขยับกรอบ 1660-1680

SET ขยับกรอบ 1660-1680 Technical focus S50H19@60mins คงอัพเทรน มิเปลี่ยนแปลง โดยนายเป๋าตุง

SET กรอบ 1620-1650

SET DIV[ 1620-1650 Technical focus S50H19 @ Tf60 Min ย่อตัวยืนฐานบน หลังเทสต้าน SET50 ย่อยืนฐานบนไหวยังคงให้คะแนน ฝ่ายซื้อซื้อมากกว่า เล็กน้อยครับ โดย นายเป๋าตุง  

Set กรอบแคบ 1615-1635

SET เฟริม 1600 ต้าน

Technical focus S50H19 ราคาริน มาตามรอบ กรอบกว้าง1068-1038 หลุดโซนเทสต้านรอบ โดย นายเป๋าตุง

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS