Saturday 29 January 2022
Home คอลัมนิสต์ เศรษฐกิจพิเคราะห์

เศรษฐกิจพิเคราะห์

SCBลดเป้าจีดีพีปี61 – ส่องลงทุนภาคเอกชนขยายตัว

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ระบุภายหลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 3/2561 ขยายตัว 3.3% ซึ่งขยายตัวต่ำสุดในรอบ 7 ไตรมาส และชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว ...

“กกพ.” ชูมาตรการราคา หนุนภาคธุรกิจลดพีค ลดค่าไฟ

“กกพ.”ร่วม “3 การไฟฟ้าฯ” นำมาตรการราคา ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ภาคธุรกิจ เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ร่วมโครงการ “Demand Response รูปแบบ CPP” ยกระดับการลดพีค ทำดีได้ลดค่าไฟ ตั้งเป้าสามารถ ลดพีค ได้ 100 เมกะวัตต์ ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยนายวีระพล จิรประดิษฐก...

ข่าวล่าสุด