หน้าแรก แท็ก นายเมธี ฉัตรฤทธิชัยกุล

แท็ก: นายเมธี ฉัตรฤทธิชัยกุล

“ AEC ” นำ 3 บจ.ไทย เซ็นMOU ลงทุนในสปป.ลาว

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC  ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน นำ 3 บริษัทจดทะเบียนไทย ประกอบด้วย นายณสุ จันทร์สม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM) พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS