Wednesday 1 December 2021
Home Tags บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

Tag: บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

TPCH ลุ้นบ.ย่อยได้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

มิติหุ้น -  คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณพล คงเสือ(ที่ 1 จากขวา)  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและดำเนินงาน, คุณสมพิศ แสนเรือง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณจันทกานต์ จันทร์พลังศรี(ที่ 1 จากซ้าย)  นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีพีซี เ...

TPCH ยื่นอุทธรณ์เทคนิคโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านอีก 1 บริษัท ดันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเข้ารอบ 1...

มิติหุ้น - TPCH ยื่นอุทธรณ์คุณสมบัติ และคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพผ่านเพิ่ม 1 โครงการ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด  ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในมือสามารถผ่านคุณสมบัติรอบแรกรวม 10 บริษัท ขนา...

TPCH แกร่ง! 6 เดือนแรกปี 64 กวาดรายได้ 1,209 ลบ. รับรู้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผล...

มิติหุ้น -  นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้รวมอยู่...

TPCH ฉลุย! โรงไฟฟ้าชุมชนฯ 8 โครงการ กำลังผลิต 27 MW ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคโครงก...

มิติหุ้น - นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH  ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุ...

TPCH ปลื้ม! ติดอันดับหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ในกลุ่ม ESG100

มิติหุ้น -  นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS