วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

แท็ก: พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

กสทช. สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำมาเป็...

มิติหุ้น  -  พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หลังจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องด้านวิทยุกระจายเสียง จำนวน 5 ครั้ง โดยจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อรับฟังจากผู้...

กสทช. เผย มิวสเปซ, แอสเซนด์ แคปปิตอล, พร้อม เทคนิคอล เซอร์วิสเซส, NT และ สเปซ เท...

มิติหุ้น  -  พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (28 พ.ย. 2565) บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด เข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรั...

กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญา...

มิติหุ้น - พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (22 มีนาคม 2564) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในกา...

รองเลขาธิการ กสทช. เผยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเ...

  มิติหุ้น-พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ส...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS