วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แท็ก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำโดย...

มิติหุ้น - รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา (ที่  4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ดร.เชาวลิต สิมสวย (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ต้อนรับนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบา...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS