วันพุธ 7 มิถุนายน 2023
หน้าแรก แท็ก มัดแมน

แท็ก: มัดแมน

MM ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 500 ลบ. ชูดอกเบี้ยสูง 5.80%

มิติหุ้น-บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด...

MM เสนอขายหุ้นกู้ ชูอัตราดอกเบี้ย 5.80% เปิดจอง 28-30 ก.ย. นี้

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีอายุหุ้นกู้อยู่ที่ 2 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 5...

MM บอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้นคืนวงเงิน 100 ลบ.ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น เพื่อบริหารสภาพคล่อง...

มิติหุ้น-โดยบมจ.มัดแมน (MM) นายนาดิม  ซาเวียร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มี มติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS