หน้าแรก แท็ก ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

แท็ก: ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ไทยพาณิชย์ – VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรมและโร...

มิติหุ้น - ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ปั้นแนวคิดการทำธุรกิจในแบบฉบับความยั่งยืน ผนึกการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กลุ่มธุรกิจการบริการโรงแรมและโรงพยาบาล ผ่านหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 6 หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์สำหรับ...

THAI แต่งตั้ง 4 บอร์ดใหม่มีผล 25 พ.ค.63

มิติหุ้น-บมจ.การบินไทย (THAI) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 วันนี้(25พ.ค.63) มีมติแต่งตั้ง 1.แต่งตั้งนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นกรรมการแทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 2. แต่งตั้งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการแทนนายพินิจ พัวพันธ์ 3. แต่งตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS