วันอังคาร 9 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก KLN

แท็ก: KLN

KEX แจง KLN ผู้ถือหุ้นใหญ่ถูก Flourish Harmony Holdings Company Limited เข้าซื้อ...

มิติหุ้น-บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“KEX” หรือ “บริษัทฯ”) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงการเปิดเผยสารสนเทศร่วมกันเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564ระหว่างFlourish Harmony Holdings Company Limited (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ S.F. Holdings Co., Ltd. (“SF”) เป็นผ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS