เปิดชื่อ4.ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

85

มิติหุ้น-นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 30 เม.ย. 2561 นั้น กฟผ.ได้เปิดรับสมัครสรรหาฯตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2560-10 ม.ค. 2561 มี 4 รายที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกคือ

1.นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2.นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

3.นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

4.นายกิจจา ศรี พัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะรรมการสรรหาฯจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดและเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรมการสรรหาฯจากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯจะประชุมเพือพิจารณาสรุปผลและคัดเลือกรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

www.mitihoon.com