IHL เจ้าของรางวัล Global Awards และ Innovation Awards จากงาน Tannery of the Year 2018

147

IHL หรือ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) IHL เป็นผู้ผลิตเบาะรถยนต์ และโรงฟอกหนังซึ่งมีผลงานที่ได้มาตรฐานสูงสุดในบรรดาผู้ผลิตหนัง ได้รางวัล Global Award และ Innovation Award จากงาน Tannery of the Year 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผ่านการคัดเลือกจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนังจากทั่วโลก ที่จัดโดย World Leather คัดเลือกคุณสมบัติจากการดูแลภาพลักษณ์ของธุรกิจฟอกหนัง การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การบริหารภายในองค์กรที่ดีทั้งพนักงาน คนงาน เครื่องจักร และรางวัล รางวัลทางด้านนวัตกรรม ภายใต้ ” Innovation Awards ” อีก 1 รางวัล

 

ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ IHL แบ่งออกเป็น ธุรกิจฟอกหนังและตัดเย็บหนังให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 70% และต่างประเทศ 30% รางวัลที่ได้รับจะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจทำให้บริษัทมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการมากขึ้น และจะทำให้ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เรามีโอกาสได้พบกับลูกค้า 2 รายใหญ่ของ IHL โดยทั้งสองรายมีมุมมองคล้ายๆ กันว่าธุรกิจเครื่องหนังจีนจะยังคงเผชิญกับปัญหามลพิษ และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งทำให้กิจการฟอกหนังขนาดเล็กถึงขนาดกลางนับร้อยๆ แห่งต้องปิดตัวลงไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ก็มองว่ากิจการฟอกหนังในเอเซียขยายกำลังการผลิตได้จำกัด เนื่องจากกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของ IHL ในการขยายส่วนแบ่งตลาด เพราะการจะสร้างโรงงานที่มีขนาดและคุณภาพเหมือนโรงงานฟอกหนังโรงที่ 10 ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปี ซึ่งรางวัลที่ได้รับระดับ Gold ของ IHL และรางวัลอื่นๆ เป็นเครื่องชี้ว่าบริษัทสามารถที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้

 

ในส่วนของผลการดำเนินงาน  คาดว่าโรงงานใหม่ #10 น่าจะเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ตลาดคาดว่ากำไรใน 2Q18 ของบริษัทจะโตแรงตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่เราคาดว่าการผลิตที่สะดุด และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นปีละ 45-50 ล้านบาทจะฉุด GPM และกำไรเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น เรายังเชื่อว่าผลการดำเนินงานที่อ่อนแอใน  2Q18 จะเป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อสะสม IHL เพื่อรอรับกำไรที่คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ 3Q18 เป็นต้นไป และการเติบโตต่อเนื่องอีกหลายปี

 

เราให้ราคาเป้าหมายที่ 13 บาท อิงจาก P/E ปี FY18F ที่ 21x (fully-diluted EPS) เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลัง +1.0SD เรามองว่า IHL จะเข้าสู่ช่วงของการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ 2H18 หลังช่วงเปลี่ยนผ่านของโรงงาน #10 ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการใน 2Q18 นอกจากนี้ยังมองว่าอาจจะมี upside อีกจากธุรกิจโปรตีนตั้งแต่ปี FY19 ไป

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน