VGI รุกซื้อธุรกิจสื่อในมาเลเซียเพิ่มกูรูเตือนราคาขึ้นเกินพื้นฐานแล้ว

78

มิติหุ้น-บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์(บล.)โนมูระ พัฒนสินมีมุมมองต่อหุ้น VGI หรือ บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ต่อประเด็น ที่ VGI เตรียมเข้าลงทุนในบริษัท Meru Utama Sdn.Bhd.(“MUSB”)ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วน 25.1 % ซึ่งหากเทียบกับราคาซื้อกับกำไรปี 2017 ของ MUSB จะคิดเป็น PE ratio ที่ 22 เท่า ใกล้เคียงกับระดับ PE ปกติของกลุ่ม Media ที่ 20-25 เท่า ขณะที่กำไรส่วนเพิ่มที่ VGI จะได้รับ (หากอิงจากกำไรในปี 2017 ของ MUSB) คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1 % ของกำไรสุทธิ VGI ฝ่ายวิจัยจึงเปลี่ยนคำแนะนำเป็น NEUTRAL จากเดิมแนะนำ “BUY” ที่ราคาเป้าหมาย 7.30 บาท/หุ้น จากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายที่ประเมินไว้แล้ว ซึ่งเราชอบ VGI จากการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ได้รวดเร็ว และเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ได้รวดเร็ว และเติบโตมั่นคงตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า BTS

www.mitihoon.com