Contact

บริษัท เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค์ จำกัด

บริษัท เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค์ จำกัด
เลขที่ 77 ห้อง 201 อาคารธนกุล ชั้น 2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
082-550-0253 , 081-9923266
อีเมล์ : mitihoon@gmail.com

ฝ่ายโฆษณา

1. พัชรนันท์ สิงหรา (พี่เรย์) 064-954-9826

2. ปวิตรา วงศ์สวาสดิ์ (โอ๊ย) 082-550-0253

3. มลฤดี สิงหรา (หนูเล็ก) 081-9923266