มิติหุ้น – จากเหมืองถ่านหินสู่ธุรกิจ “พลังงานครบวงจร”

619