BBL ร่วมเปิดบูธ Money Expo

20

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากขวา) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ขวา) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo (ที่ 2 จากขวา) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิดธนาคารกรุงเทพ ‘เพื่อนคู่คิด ชีวิตดิจิทัล’