ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ PPM ร่วมมอบ Solar Cell จากอุปกรณ์ตกแต่งงาน SET Social Impact Day 2018 ให้ธุรกิจเพื่อสังคม

210

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พรพรหมเม็ททอล (PPM) ร่วมมอบ Solar Cell ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครูสุพจน์ โคมณี จ. นครสวรรค์ หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ของ “คนกล้าคืนถิ่น” ธุรกิจเพื่อสังคมในแพลตฟอร์ม SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย Solar Cell ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในการจัดงาน SET Social Impact Day ซึ่งมอบให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคมนำไปใช้ประโยชน์และช่วยลดค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้กว่า 5,000-6,000 บาทต่อเดือน เมื่อ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา