ทรัสต์ WHART ฮอต ผู้ถือหน่วยเดิม – นักลงทุนทั่วไป แห่จองล้น หนุนขนาดสินทรัพย์แตะ 32,700 ล้านบาท

28

นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม ผู้ช่วยผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย กองทรัสต์ WHART หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท เปิดเผยว่า หลังจากที่เปิดให้กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทรัสต์ WHART ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในวันที่ 15-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และ การเปิดจองซื้อให้กับนักลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน โดยมีราคาเสนอขาย 10.30 บาท / หน่วย ในช่วงที่ผ่านมา

ปรากฏว่านักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในกลุ่มของนักลงทุนสถาบัน และผู้จองซื้อรายย่อย แสดงความประสงค์เข้าจองซื้อเป็นจำนวนมาก โดยมั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างมีเสถียรภาพ

ด้านนายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเข้าลงทุน จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART เติบโต แตะระดับ 32,700 ล้านบาท จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 28,084 ล้านบาท

ขณะที่ขนาดพื้นที่เช่าคลังและโรงงาน จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,128,000 ตารางเมตร จากปัจจุบันกองทรัสต์ WHART มีการลงทุนในทรัพย์สินหลัก  จำนวน 20 โครงการ ซึ่งมีพื้นที่เช่าคลังและโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 971,578.55 ตารางเมตร บนที่ดินรวม ประมาณ 1,037 ไร่ 2 งาน 73.55 ตารางวา