ทอท.มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”

16

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” จากนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)