อดีตบิ๊ก “KTB” ปรึกษาทีมกฎหมาย – พร้อมสู้กรณีหนี้เน่า EARTH

91

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า อดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย หรือ KTB ยืนยันความบริสุทธ์จากกรณีปัญหาหนี้เน่าของ บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH โดยนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ KTB เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับหนังสือกล่าวหาจากคณะกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษของ KTB เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา ว่าได้กระทำการทุจริตและบกพร่องเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่ EARTH ซึ่งเรื่องดังกล่าวขอยืนยันว่าได้มีการอนุมัติสินเชื่อไปตามระเบียบของ KTB ทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ การอนุมัติสินเชื่อให้กับ EARTH ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 วงเงินมูลค่าราว 4.5 พันล้านบาท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว EARTH ถือเป็นลูกหนี้ชั้นดี โดยงบการเงินได้รับการรับรองจาก PWC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลก ซึ่งการอนุมัติสินเชื่อผ่านการตรวจสอบจากสายงานประเมินความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้าย โดยส่วนตัวไม่มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อ

นอกจากนี้ หลังจากที่ EARTH ได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงินดังกล่าวแล้ว ทางสายงานของ KTB อีกสายงานหนึ่งยังได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือข้อมูลอันเดอร์ไรเตอร์ หุ้นกู้ของ EARTH 2 รุ่น ในวงเงินรวม 5.5 พันล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นการแสดงถึงการกลั่นกรองอีกครั้งว่าเป็นลูกค้าที่ดีที่ KTB จะนำหุ้นกู้ไปขายให้กับลูกค้ารายย่อยได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของ EARTH เริ่มเกิดเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้เมื่อเดือน พ.ค.2560 โดยเริ่มจากจำนวนราว 200 ล้านบาท แต่เมื่อไม่ได้รับการผ่อนผันทำให้เกิดผลกระทบกับวงเงินอื่น หรือเรียกว่า Cross Default ทำให้วงเงินอื่นทั้งหมดเปรียบเสมือนว่าผิดนัดชำระหนี้ไปด้วย ทำให้สินเชื่อทั้งหมดวงเงินราว 1.2 หมื่นล้านบาทกลายเป็น NPL โดยความเสียหายที่เกิดกับ KTB จากปัญหา NPL ของเอิร์ธ ไม่ได้เกิดขึ้นจากสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติวงเงิน 4.5 พันล้านบาทแต่อย่างใด

“ที่ผ่านมาผมถูกกล่าวหาอยู่ข้างเดียว ซึ่งมีแต่ประเด็นกว้างๆ ว่ามีการทุจริตและบกพร่องเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ EARTH โดยมีผู้บริหารธนาคาร KTB เกี่ยวข้องหลายระดับที่จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี ซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับตัวผมเอง ผมได้รับข้อกล่าวหา แต่ไม่มีรายละเอียดว่าผมทำผิดอะไรบ้าง อย่างไร เมื่อไหร่ เพื่อจะได้แก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้อง แต่ KTB ไม่เคยมีความชัดเจนในเรื่องนี้ และตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษ ที่แต่งตั้งมาจากคณะกรรมการบริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมอนุมัติสินเชื่อ จะมีความเป็นกลางหรือไม่” นายกิตติพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับหนังสือกล่าวหาจาก KTB เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561 จะมีเวลาภายใน 60 วัน เพื่อยื่นอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับทีมกฎหมายว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว