การหลอกล่อ ใน S50H19

196

10-01-19 เช้าเปิดย่อ ไม่ทำ low

แท่งก่อนหน้าเป็น Pin Bar Reversal

โอกาสยกตัวดีดกลับในช่วงเวลา 10.00-11.00

#จุดเปลี่ยนแผน คือสิ้นวัน S50H19 ปิดต่ำกว่า 1050

โดยม้าเฉียว ดูุห้น The Future