บำรุงราษฎร์ แสดงวิสัยทัศน์ถึงนวัตกรรมและการพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน หัวข้อ “Thailand’s Smart Hospital: The Next Step of Sustainable Healthcare” บนเวที MFA CEO Forum

25

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกในเวที “MFA CEO Forum with Bumrungrad” โดยมีนายเดวิด โธมัส บูเช Chief Business Transformation Officer เป็นผู้แทนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Thailand’s Smart Hospital: The Next Step of Sustainable Healthcare” เพื่อส่งเสริมบทบาทของเอกชนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตที่ประจำการในประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน  ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ