พี่ #13 กับ วันที่ 13 เดือน 3

219

บช

S50H19 เช้า 13/03/19

ฟิวเจอร์เปิดย่อลงไปทำ [email protected] แต่ยังยก low ในกรอบของ Andrew’s Pitchfork

หากราคาฟื้นตัวไม่หลุดออกนอกกรอบส้อม ก็แปลว่าตลาดจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปตามทางเดิมหลักในภาพ

กรอบของการฟื้นตัวให้พิจารณาดังนี้

กรอบแรกช่วงเช้าของ 13/03/19

คือ 1074.60-1085.20 หากราคากลับเข้ามาในกรอบนี้ให้เทรดทางขึ้น

ระยะหวังผลหากตลาดฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ

คือกรอบถัดไป 1085.20-1098.40 และควรจบการลง ขึ้นไปทำ High

#อย่างไรก็ตามหากสิ้นวันปิดต่ำกว่าแนว 1066 ให้ยกเลิกมุมมองทางขึ้น

โดยม้าเฉียว ดูหุ้น The Future