รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

11

เมื่อเร็วๆนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยนำพนักงานจำนวน 120 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการังทดแทน ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และเก็บขยะบริเวณชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมถึงให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน