AOT แข่งเดือด Duty free 3 สนามบินภูมิภาค วงในเชื่อได้ผลตอบแทนสัมปทานใหม่สูงลิ่ว ชี้เป้า 80 บาท พร้อมสั่ง “ซื้อ”

73

มิติหุ้น – AOT แข่งเดือด Duty free 3 สนามบินภูมิภาค วงในเชื่อได้ผลตอบแทนสัมปทานใหม่สูงลิ่ว ชี้เป้า 80 บาท พร้อมสั่ง “ซื้อ”

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เผยว่า กรณีที่มีทักท้วงการดำเนินงานจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) 4 สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงการให้สิทธิประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า มีลักษณะผูกขาดนั้น

ทาง AOT ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดของทั้งสองโครงการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของ AOT และประเทศที่จะได้รับเป็นสำคัญ รวมถึงการที่จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2562 ที่กำหนดให้มีคนนอกร่วมอยู่ในกระบวนการด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารณชนได้ บริษัทจึงได้ชะลอการเปิดขายซองเอกสารดิวตี้ฟรี ออกไปก่อนจากกำหนดการเดิมที่จะเปิดขายซองระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-1 เม.ย.62 เพื่อขอชี้แจงจนกระทั่งหมดข้อสงสัย จนไม่มีข้อโต้แย้ง ก็จะพิจารณาขายซอง

ด้าน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  บล.บัวหลวง ระบุว่า  จากการประมูล Duty free 3 สนามบินภูมิภาค จะ   เริ่มต้นเปิดขายเอกสารการยื่นข้อเสนอวันที่ 3 มิ.ย.2562 และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติภายในวันเดียวกัน โดยจะมีการนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ 4 – 5 มิ.ย.2562  และเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 10 มิ.ย.2562

มองว่าการแข่งขันที่รุนแรงของการประมูลสัญญาสัมปทาน เป็นผลเชิงบวกต่อ  AOT เรื่องผลตอบแทนสัมปทานใหม่ที่มีแนวโน้มได้มากกว่าปัจจุบัน (ที่ประมาณ 17-20%) และที่ตลาดคาดประมาณ 20-25%  โดย catalyst คือวันลุ้นผู้ชนะ 31 พ.ค.2562 สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ (duty free และพื้นที่เชิงพาณิชย์) และ 10 มิ.ย.2562 สำหรับ duty free ของ 3 สนามบินภูมิภาค  คงคำแนะนำ “ซื้อ” AOT ราคาเป้าหมาย 80 บาท

www.mitihoon.com