#AOT (มิติหุ้น) แข่งเดือด Duty free 3 สนามบินภูมิภาค วงในเชื่อได้ผลตอบแทนสัมปทานใหม่สูงลิ่ว ชี้เป้า 80 บ. พร้อมสั่ง “ซื้อ”

41

#AOT (มิติหุ้น) แข่งเดือด Duty free 3 สนามบินภูมิภาค วงในเชื่อได้ผลตอบแทนสัมปทานใหม่สูงลิ่ว ชี้เป้า 80 บ. พร้อมสั่ง “ซื้อ”