กฟผ. เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประหยัดไฟ

19

มิติหุ้น – กฟผ. เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประหยัดไฟ แนะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ช่วยประหยัดค่าไฟถึง 10%

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กฟผ. ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทย ให้มีความสุข เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย และขอให้ความมั่นใจว่า กฟผ. จะดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเพียงพอสำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยจะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ให้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นและงดบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้ กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยให้เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ติดดาว (Ranking) สามารถประหยัดไฟฟ้าได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น    5 – 10 % ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และทำให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

www.mitihoon.com