CRD ใจดี แจกปันผล 0.03 บ./หุ้น ขึ้น XD วันที่ 19 เม.ย. พร้อมปักธงงบปีนี้วิ่งนิวไฮ รุกชิงงานเพิ่ม 2 พันลบ.

118

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เชียงใหม่ริมดอย หรือ CRD โดยนายเทิดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ เผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้รับรองงบการเงินประจำปี 2561 และวาระต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 54.50% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 19 เม.ย.2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พ.ค.2562 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

ด้านนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ CRD เผยว่า บริษัทคาดว่ารายได้ปีนี้จะอยู่ที่ 1,600 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ราว 1,500 ล้านบาท อีกทั้งยังเตรียมประมูลงานใหม่เพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และยังจะใช้งบอีกประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อนำมาซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อให้การผลิตมีศักยภาพในระดับสูงสุด