K-CHANGEจองIPOเกลี้ยง1,000ลบ. จ่อเปิดขายครั้งใหม่28พ.ค.นี้

241

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ซึ่งบริษัทได้เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 14 พ.ค. 62 ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน โดยมียอดจองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการรวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนสามารถปิดการเสนอขายได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ธีมลงทุนหลักตอบโจทย์

ทั้งนี้ การที่กองทุน K-CHANGE ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน มีสาเหตุมาจากธีมการลงทุนหลักของกองทุน K-CHANGE ที่ต้องการสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและช่วยให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UN SDGs)

อีกทั้งยังเป็นธีมการลงทุนที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกที่มีความตระหนัก ตื่นตัว และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในระดับสังคมและในระดับโลก นอกจากนี้นโยบายการลงทุนยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่กำลังมองหาธีมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุน

เน้นลงทุนเชิงรุกในหุ้นเติบโตสูง

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านนโยบายของกองทุน K-CHANGE จะเน้นการลงทุนเชิงรุกในหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั่วโลกจำนวน 25-50 บริษัท และถือครองหุ้นในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index (ACWI) ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินย้อนหลังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และติดอันดับ Top Quartile มาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2560 (ที่มา Morningstar ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)

กองทุน K-CHANGE เหมาะสำหรับผู้ที่เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่ามูลค่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ รวมถึงสามารถถือครองไว้ได้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว โดยจะเปิดเสนอขายครั้งถัดไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562