“กรรมการและผู้บริหาร” รับซื้อหุ้นบิ๊กล็อต EKH จำนวน 20 ล้านหุ้น ระบุให้ราคาสูงกว่ากระดานเหตุเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานดี-อนาคตไกล

31

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบการซื้อขายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) หุ้น บมจ. เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH รวมจำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.33% ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132 ล้านบาท โดยราคาบิ๊กล็อตดังกล่าว สูงกว่าราคากระดานที่ปิดการซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ รายการบิ๊กล็อตหุ้น EKH ดังกล่าว รวมจำนวน 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำรายการของ นายสุพร ปัญญาสาคร จำนวน 20 ล้านหุ้น ปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 21,172,640 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.53% โดยได้ขายบิ๊กล็อตให้กับกลุ่มกรรมการเดิม

สาเหตุเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพราะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทว่าสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีอนาคตที่ยังเติบโตได้อีกมากและจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้  ส่วนราคาบิ๊กล็อตนั้นถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ด้านนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล EKH กล่าวว่าการซื้อบิ๊กล็อตครั้งนี้ เพราะกรรมการและผู้บริหาร รพ.เอกชัย เชื่อมั่นว่าสามารถผลักดันธุรกิจและรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในอนาคตธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากรายได้ในไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่เติบโตอย่างน่าพอใจอันมีสาเหตุมาจากจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก และการเปิดศูนย์ IVF รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนขยายศูนย์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

www.mitihoon.com