#TASCO(มิติหุ้น) มั่นใจผลงาน Q2/62 โตต่อเนื่องจาก Q1/62 รับผลบวกจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคายางมะตอย พร้อมเริ่มบุ๊กเงินชดเชยจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงกลั่นในมาเลเซีย

16

#TASCO(มิติหุ้น) มั่นใจผลงาน Q2/62 โตต่อเนื่องจาก Q1/62 รับผลบวกจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคายางมะตอย พร้อมเริ่มบุ๊กเงินชดเชยจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงกลั่นในมาเลเซีย