บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุน K-HIT รับเมกะเทรนด์ ลงทุนให้เติบโตไปกับเทรนด์ธุรกิจฮิตทั่วโลก

23

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย ปิดเผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวไปกับ Megatrends ได้ บลจ.กสิกรไทย จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน (K-HIT) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)

กระจายลงทุนMegatrends 4ด้าน

โดยเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายธีมธุรกิจที่สอดคล้องกับ Megatrends ใน 4 ด้าน ได้แก่ การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Innovation) ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (Resource Scarcity) และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม (Demographic & Social Change) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก จะใช้วิธีการลงทุนแบบ Thematic Investing โดยกระจายการลงทุนในหลากหลาย ธีมธุรกิจที่สอดรับกับ Megatrends เช่น ลงทุนในธีมธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งมีโอกาสเติบโตจาก Megatrends ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Innovation) และธีมธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pet Economy) ที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) เป็นต้น

โฟกัสหุ้นมีแนวโน้มเติบโตสูง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักจะผสมผสานเทคนิคการลงทุนทั้งการวิเคราะห์ในเชิงมหภาค (Top-down Approach) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Bottom-up Approach) เพื่อคัดเลือกหุ้นบริษัทที่มีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยไม่จำกัดทั้งขนาดและกลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานและให้ผลตอบแทนชัดเจน มีสินค้าและบริการที่มีผู้ใช้งานอยู่จริง ภายใต้ธีมธุรกิจที่สอดรับกับ Megatrends อย่างไรก็ดี ธีมธุรกิจจะมีการเปลี่ยนอย่างน้อย 1 ธีมในทุกปี เมื่อธีมธุรกิจที่ลงทุนอยู่เดิมเริ่มเติบโตค่อนข้างจำกัด และมีความน่าสนใจลดน้อยลง

สำหรับกองทุน K-HIT เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตไปกับ Megatrends และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ อีกทั้งยังสามารถลงทุนได้ในระยะยาว 5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย และตัวแทนสนับสนุนการขายของ บลจ.กสิกรไทย โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888