SET ดูแนว 1667.15*

35

วันที่โหดร้าย เราให้ BUY ขึ้นมา เหตุผลไม่มีอะไรมาก เพราะตรง 1590.55 มันนับ 13

ที่เหลือก็ดูแนว 1667.15* ซึ่งช่วงนี้ก็มาวนเวียนทดสอบ เราก็เฝ้าระวัง ตัวไหนต้นทุนไม่ได้เปรียบ ก็ตามดู ตัวไหนมาตั้งแต่ต้นทางก็ถือไป

มันจะพักตัวแรงๆ ก็ต่อเมื่อปิดต่ำกว่า 1667.15* ต่อเนื่องกันเท่านั้นครับ

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com