BEM ต้อนรับคณะโรงเรียนบ้านกระหวะ

26

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระหวะ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ให้นักเรียน เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา