ADVANC ทุ่ม 531.8 ลบ. เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า- จ้างออกแบบวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้าง กับGULF

159

มิติหุ้น – นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือADVANC เปิดเผยว่า บอร์ดบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือAWN และบริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด หรือFXL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้าง (EPC) กับบริษัท กัลฟ์1 จำกัด หรือ GULF1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF โดยมีลักษณะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมโดยประมาณ 16.5 เมกะวัตต์ รวมมูลค่า 531.80 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10- 25 ปี

ทั้งนี้ การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ แบ่งเป็น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ศูนย์ AIS Contact Center และที่ชุมสาย 3 โครงการ

อีกทั้ง การทำสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างข้างต้น ประกอบด้วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่อาคารสื่อสัญญาณหลัก 38 แห่ง และโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสถานีฐาน 4,500 แห่ง เป็นระยะเวลา 25 ปี

นอกจากนี้ ความร่วมมือทางธุรกิจนี้ สืบเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและบริการโทรคมนาคม โดยครอบคลุมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโครงข่ายสำหรับบริการลูกค้าองค์กร ซึ่งให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก และปริมาณการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการขยายบริการโครงข่ายและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การเข้าทำสัญญาดังกล่าว เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ประกอบกับเป็นเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon