วันพฤหัส 18 ตุลาคม 2018

เด็กแนว

SET ไร้พลัง, SKE ข่าวที่รอคอย

เด็กแนว (บ่าย) -SPVI ลุ้น new high

FANCY วิ่งเพราะรัย, SCI หุ้นน้ำแรก

RML จะ ALL time high, SPVI มารอบใหม่

ข่าวล่าสุด