Thursday 18 July 2019
Home คอลัมนิสต์ เด็กแนว

เด็กแนว

เด็กแนว (เช้า) – ECL รอลุ้น เผยข่าวดี (18/07/62)

ECL รอลุ้น เผยข่าวดี หุ้นเช่าซื้อถือว่ามีการเติบโตอย่างน่าจับตาเกือบทุกตัวในกลุ่ม ทั้งนี้เพราะการที่รัฐเปิดให้ทำ Nano-Finance หรือ Figo-Finance เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ ทำให้สินเชื่อรายย่อยกลับมาเติบโตในระบบอย่างชัดเจน ยิ่งเปิดโอกาสให้เอารถ เอาป้ายมาแลกเงินได้ทำให้ธุรกิจโต นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่อยู...

เด็กแนว (บ่าย) – ALLA พร้อมแรงเร็วๆนี้

ALLA พร้อมแรงเร็วๆ นี้ Q1 ที่ผ่านมากำไรของ ALLA อาจไม่เป็นที่ประทับใจ  ทั้งนี้เพราะว่างานต่างๆ ของระบบเครนอยู่ในระหว่างดำเนินการ เช่นโรงไฟฟ้าบางปะกง  สนามบิน โรงงานอุตสหกรรม และคลังสินค้าของกลุ่ม CPALL แต่ใน Q2 เป็นต้นไป การส่งมอบงานเกิดขึ้นมาก และทำให้ผลประกอบการกลับมาเติบโตกว่าช่วงแรกมาก ALLA ...

เด็กแนว (เช้า) – SELIC มองยังไงก็ New High (17/07/62)

SELIC มองยังไงก็ New High ปีนี้กำไรของ SELIC จะฉายแววเต็มปี หลังจากที่ไปซื้อกิจการบริษัทที่ทำฉลาก ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัว  และเห็นผลชัดเจนมาแล้วใน Q1 ฟาดกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 24 ล้านบาท จากเดิมที่กำไรเฉลี่ยต่อไตรมาสไม่กี่ล้านบาท ในปี 62 นี้ถ้าเฉลี่ยกำไรแบบนี้ทั้งปี นั่นหมายความว่ากำไรจ...

เด็กแนว (บ่าย) – GL กำไรดีสุดในรอบ 3 ปี

GL กำไรดีสุดในรอบ 3 ปี ผลงาน ของ GL ถือว่าดีขึ้นทุกไตรมาส หลังจากฝ่าวิกฤต กระแสปล่อยกู้แบบมีเงื่อนงำเมื่อสองปีก่อน จนราคาหุ้นรูดแรง หลังจากมีการแก้ปัญหาทั้งหมด รวมทั้งตามฟ้องร้องผู้ปล่อยข่าวเท็จ จนชนะคดีที่บราซิลและกำลังยึดทรัพย์ขายทอดตลาดมูลค่า 900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เข้าบริษัทในปีนี้ ...

เด็กแนว (เช้า) – SQ อนาคตไปได้เท่าตัว

SQ อนาคตไปได้เท่าตัว ถือว่า เป็นข่าวที่ Surprise วงการเมื่อ SQ สามารถคว้าเหมืองถ่านหินยักษ์ขนาด 110 ล้านตันมาได้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้มีเจ้าใหญ่ในประเทศลงมือลงแรงไปพอควรก็ยังหลุด และการได้มานี้ถือว่าค่าใช้จ่ายลดลงจากเดิมมาก เพราะระบบสาธารณูปโภคได้ถูกสร้างมาล่วงหน้าไม่น้อยแล้ว ทำให้ใช้เงินน้อยและไม่...

ข่าวล่าสุด