Friday 18 June 2021
Home Tags กลุ่มบริษัทเอไอเอ

Tag: กลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ เผยผลการศึกษาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ พบ 61% ของคนไทย มีอย่าง...

มิติหุ้น  – กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) รายงานผลการศึกษาถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในชื่อ “Healthier Together” เผยมี 8 ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives) จากการสำรวจใน 6 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยประเทศไทย...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2563

มิติหุ้น – กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 2,933 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่มูล...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS