หน้าแรก แท็ก ชัมซุล บาฮาร์ โมห์ด นอร์ (Ts. Shamsul Bahar Mohd Nor)

แท็ก: ชัมซุล บาฮาร์ โมห์ด นอร์ (Ts. Shamsul Bahar Mohd Nor)

“เอนวิชัน ดิจิทัล” จัดตั้งความร่วมมืออุตสาหกรรมครั้งแรกกับหน่วยงานรัฐบาลมาเลเซีย...

พิธีแลกเปลี่ยนเอกสารจัดขึ้นที่งานประชุมและจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ มนานาชาติ (IGEM) โดยมีเลขาธิการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำร่วมเป็นสักขีพยาน MGTC และเอนวิชัน ดิจิทัล เตรียมนำเสนอระบบปฏิบัติการคาร์บอนต่ำ (LCOS) ที่ช่วยให้องค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็กติดตามคาร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS