หน้าแรก แท็ก ซิกมันต์ สตรอม

แท็ก: ซิกมันต์ สตรอม

PMTA ซื้อคลังสินค้าและที่ดินจาก Yara เวียดนาม

มิติหุ้น - กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2565 : ในปี 2565 ปริมาณการใช้ปุ๋ยในประเทศเวียดนามปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาปุ๋ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกร ซึ่งบริษัท บาคองโค จำกัด หรือ บาคองโค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกั...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS