หน้าแรก แท็ก ซีพีเอฟ

แท็ก: ซีพีเอฟ

กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดม...

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในอำเภอโนนคูณ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...

เกษตรกรปลื้ม “ซีพีเอฟปันน้ำปุ๋ย” ช่วยลดต้นทุน-ผ่านพ้นวิกฤตแล้ง

มิติหุ้น  -  นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า คอมเพล็กซ์ไก่ไข่ของซีพีเอฟ ดำเนินโครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร นับตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการนำน้ำจากระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ส่งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชในพื้นที่ใกล้เคียง ใช้ในสวนปาล์มน้ำมัน ไร่แตงโม ฟักทอง...

ซีพีเอฟ สนับสนุนน้องๆ”รร.บ้านท่าหลวง”จ.นครราชสีมา ร่วมโครงการ CONNEX...

มิติหุ้น  -  โรงเรียนบ้านท่าหลวง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในจังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงประะถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 143  คน  เป็นหนึ่งใน 302 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้ความรับผิดชอบและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ...

คอมพาร์ทเมนต์ ระบบป้องกันไก่ไทยปลอดไข้หวัดนก

มิติหุ้น  -  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชูระบบ "คอมพาร์ทเมนต์" ป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไก่ไทยปลอดไข้หวัดนกได้อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสู่มาตรฐานขั้นสูงสุดระดับอวกาศ ย้ำผู้บริโภคต้องปรุงสุก และแยกชุดอุปกรณ์ปรุงอาหารระหว่างวัตถุดิบสดแ...

ซีพีเอฟ รับซื้อผลผลิตช่วยหนุนเกษตรกรรายย่อย ลดความเสี่ยงตลาดผันผวน

มิติหุ้น  -  นายสมพร เจิมพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ มุ่งยกระดับการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย ทั่วประเทศมากกว่า 5,500 ราย ในรูปแบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเลี้ยงสัตว์ที่ดี ภายใต้การบริหารจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐาน ด้วยการนำขีดความสามารถขอ...

CPF รับสุดยอดรางวัล Investors in People Awards 2023 ชูความเป็นเลิศขององค์กรแห่งก...

มิติหุ้น  -  นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากร รางวัลนี้จึงสะท้อนถึงความเป็นต้นแบบองค์กรขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับขีดความส...

CPF รับสุดยอดรางวัล Investors in People Awards 2023 ชูความเป็นเลิศขององค์กรแห่งก...

มิติหุัน  -  นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากร รางวัลนี้จึงสะท้อนถึงความเป็นต้นแบบองค์กรขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับขีดความส...

CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023 เปิดเผยข้อมูลความยั...

มิติหุ้น - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่...

CPF ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร พร้อมคว้า 3 สุดยอดรางวัล...

มิติหุ้น  -  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ความก้าวหน้ากระบวนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร การันตีรับ 3 รางวัล Thailand Energy Award 2023 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงาน จาก “โครงการก๊าซ...

CPF มาเลเซีย คว้า 2 รางวัล Malaysia Livestock Industry Award 2023

มิติหุ้น  -  ซีพีเอฟ มาเลเซีย กิจการต่างประเทศในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 2 รางวัล Malaysia Livestock Industry Award 2023 ได้แก่ รางวัล “ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อดีเด่น” (Outstanding Breeder Farm) และ รางวัล “นวัตกรรมยอดเยี่ยมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร” (Innovation i...

CPFมุ่งมั่นพัฒนาอาหารดีต่อใจ ดีต่อโลก เปิดตัวถาดไข่ไก่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100%

มิติหุ้น  -  นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หาแนวทางลดปริมาณพลาสติกใหม่ และเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้...

“ซีพีเอฟ” ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม

มิติหุ้น  -  นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง อากาศ น้ำ ป่าไม้ ดิน ฯลฯ ให้กับคนรุ่นต่อๆไป จึงมุ่ง...

CPF คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลก ปี 20...

มิติหุ้น - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices(DJSI) ปี 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  (Food Products) จากการประเมินของ S&P Global และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emergin...

ซีพีเอฟ คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลก ป...

มิติหุ้น  -  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ   ได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืน  Dow Jones Sustainability Indices(DJSI) ปี 2023  ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  (Food Products) จากการประเมินของ S&P Global และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Em...

CPF คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 ย้ำจุดยืนรวมพลังต้านคอร์รัปชันตลอดห่ว...

มิติหุ้น - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ในฐานะกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชน ตอกย้ำจุดยืนองค์กรเอกชนดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีตามหลัก ESG พร้อมสนับสนุนคู่ค้าผู้ประกอบการ SME...

CPF ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เกินเป้า ปิดการขายด้วยมูลค่า 11,93...

มิติหุ้น  -  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรมีการลงทุนและร่วมลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”...

CPF ยกระดับอาหารเพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุก ชูอาหารสูตรลดโซเดียมและอาหารปริมาณโซเดียม...

มิติหุ้น  -  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกระดับการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุกให้คนไทยไกลโรค ปรับสูตรอาหารลดโซเดียม ที่ยังคงความอร่อย ตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ ภายใต้แนวความคิด “อร่อยฟินใจ ไกลโรค” ซีพีเอฟ นำสินค้าอาหารลดโซเดียมและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณโซเดียมเห...

4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย ซีพีเอฟ เดินหน้า “ลงมือทำ” ร่วมดูแลสิ่งแวด...

มิติหุ้น  -  นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสุงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันลดผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) การสูญเสีย...

“ไก่ไทยจะไปอวกาศ” ของซีพีเอฟ รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excelle...

มิติหุ้น  -  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด  จากโครงการ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ"  ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจั...

CPF คว้ารางวัล ‘Superbrands Thailand 2023’ ปีที่ 2 สุดยอดผู้ผลิตอาหา...

มิติหุ้น - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล "สุดยอดแบรนด์ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหาร" หรือ Superbrand Awards จากเวที Superbrands Thailand 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั่วประเทศมากกว่า 15,000 คน ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ Bra...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS