Friday 6 December 2019
Home Tags ตลท

Tag: ตลท

หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2562 ลดลง 15%

มิติหุ้น-หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดห...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) เป็นสมาชิก เริ่มให้บริการ 2 ธ.ค. ...

มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับบริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด (CST) เป็นสมาชิกหมายเลข 47 และเริ่มซื้อขายในฐานะสมาชิกตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน CST ประกอบธุรกิจนายหน้าในฐานะ Sub Broker และให้บริการด้านชำระราคา ก่อนได้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากบริษัทหลั...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งภาพข่าว “มอบรางวัล SET Awards 2019”

มิิติหุ้น-ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ  ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2019 โดยกลุ่มรางวัล Business Excellence ผู้บริหารสูงสุดยอด...

องค์กรธุรกิจย่านรัชดารวมพลังลดโลกร้อนในโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน”

มิติหุ้น-เปิดตัวโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District “ขยะล่องหน” ความร่วมมือของ 14 องค์กรย่านรัชดา 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างปรากฎการณ์ลดโลกร้อน โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด...

“14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม...

มิติหุ้น-14 องค์กรย่านรัชดา ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างปรากฏการณ์คนเมืองรูปแบบใหม่ ลดภาวะโลกร้อน ด้วยแนวคิด กำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป ร่วมหาทางใช้.. ให้ถึงที่สุด ผ่านโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรัชด...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS